Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

noticeme
3712 d839 500
noticeme
Reposted fromSilentRule SilentRule viasmaller smaller
noticeme
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Haruki Murakami
Reposted fromwaflova waflova viasmaller smaller

January 19 2020

noticeme
8298 3b57 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
noticeme
8945 0195
Reposted fromkarahippie karahippie
noticeme
noticeme
5189 dd86 500
Reposted fromcvx cvx viadoubleespresso doubleespresso
noticeme
Reposted fromshakeme shakeme viarisky risky
noticeme
noticeme
6625 8eaa 500
Reposted fromshakeme shakeme viawishyouwerehere wishyouwerehere
noticeme
2934 ab89
Reposted fromaconcagua aconcagua viatoolong toolong
noticeme
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso

January 14 2020

noticeme
6032 91cb 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin

January 12 2020

noticeme
4456 d2f5 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaweheartit weheartit
noticeme
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
noticeme
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
noticeme
3197 2fd9 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viawszystkodupa wszystkodupa
noticeme
noticeme
8863 a9bb
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl