Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

noticeme
Reposted fromshakeme shakeme viakeeplooking keeplooking

February 17 2020

noticeme
9597 262b 500

utracone:

edit.

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viairmelin irmelin
9145 41f6
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viairmelin irmelin
noticeme

February 16 2020

noticeme
Reposted frombluuu bluuu
noticeme
Reposted frombluuu bluuu
noticeme
Reposted frombluuu bluuu
noticeme
Reposted frombluuu bluuu
noticeme
Reposted frombluuu bluuu
noticeme
Reposted frombluuu bluuu
noticeme
noticeme
noticeme
Reposted fromshakeme shakeme viaohsoquiet ohsoquiet
noticeme
4237 c9b6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaohsoquiet ohsoquiet
noticeme
9677 d08c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaohsoquiet ohsoquiet
noticeme
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
noticeme
1724 ba74
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
noticeme
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
noticeme
7338 7daf 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl