Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2018

noticeme
2263 dcd9
noticeme
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianayantara nayantara

April 29 2018

noticeme
0589 9b5b 500
Reposted fromseaweed seaweed viakeeplooking keeplooking

April 24 2018

noticeme
0879 5f5e
Léon
Jean Reno & Natalie Portman
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou
noticeme
8473 4039
Reposted fromonlyman onlyman viawishyouwerehere wishyouwerehere
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viaiblameyou iblameyou
noticeme
3054 8c73
Reposted frominspiro inspiro viawishyouwerehere wishyouwerehere
noticeme
5824 8b0a

April 13 2018

noticeme
3584 0c6d
Reposted fromEkran Ekran
noticeme
Jednocześnie smutne i piękne, nie wiem po co to repostuje. Kurwa chciałbym, by choć tak było.
Reposted from4777727772 4777727772
noticeme
1152 8d73 500
Reposted fromEkran Ekran viaklutz klutz

April 12 2018

noticeme

April 05 2018

noticeme
1894 9c52
noticeme
8036 4d2e 500
Reposted fromoutoflove outoflove viarybq rybq
noticeme
8885 63e4
Reposted fromlaters laters viasilence89 silence89
noticeme
I w końcu zaczynasz rozumieć, że nie wszyscy ludzie, którzy zapewniali Cię o tym, że chcą dla Ciebie dobrze, są faktycznie gotowi pomóc, a nie wszyscy ludzie, których uważałeś za wrogów - chcą Ci zaszkodzić. Z pozoru dobre sytuacje, nie zawsze takie są, a te które uważaliśmy za wyjątkowo złe, okazują się być korzystne, uczą nas nowych rzeczy i sprawiają, że jesteśmy silniejsi. Życie nie jest proste, relacje międzyludzkie również. Czasami trzeba odejść od niektórych sytuacji, żeby nie odejść od zmysłów. Zamknąć za sobą pewną historię, żeby nie zwariować. Oczyścić atmosferę, umysł i serce. Zostawić w przeszłości to, co złe, żeby nie iść przez życie z niepotrzebnym żalem. Bo negatywne emocje w nas rosną i sprawiają, że w pewnym momencie stajemy się już tylko nimi. Trzeba to zostawić. Odetchnąć z ulgą. Wyciągnąć wnioski na przyszłość. Nauczyć się na błędach. Nauczyć się, że nie zawsze czarne jest czarne, a białe jest białe. Mamy przecież w życiu całą paletę pięknych szarości.

— Aleksandra Steć

April 04 2018

noticeme
0829 f614
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayourhabit yourhabit

March 22 2018

noticeme
7065 297b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaohsoquiet ohsoquiet

March 20 2018

noticeme
4420 a6bf 500
Reposted fromwhoknows whoknows vianiemaproblemu niemaproblemu

March 18 2018

noticeme
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viaarbuzy arbuzy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl