Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

noticeme
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
noticeme
2831 e5f0
Reposted fromrol rol viahouseofpain houseofpain
noticeme
When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

Reposted fromspecific-humor specific-humor viajeannes jeannes

February 20 2017

noticeme
0755 9f2b 500
Reposted fromcalifornia412 california412 viaGoldenHare GoldenHare
noticeme
9605 c31f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaGoldenHare GoldenHare
noticeme
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaGoldenHare GoldenHare
noticeme
noticeme
7880 0c5a 500
"Ości" 14
noticeme
Wiesz czasem, ludzie chcą zobaczyć coś tak bardzo, że wydaje im się, że naprawdę coś widzieli.
— Skins
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaGoldenHare GoldenHare
noticeme
9996 2605
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaGoldenHare GoldenHare
noticeme
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..
noticeme
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viajeannes jeannes
noticeme
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
noticeme
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viawrazliwa wrazliwa
noticeme
8924 8910
Reposted fromannadziuba annadziuba vianiemaproblemu niemaproblemu
noticeme
2266 e01e
noticeme
Rzeczy, których chcesz, przychodzą zawsze, ale z lekkim opóźnieniem, zawsze trochę później, zawsze lekko niekompletne. Tak samo dzieje się z rzeczami, których bardzo nie chcesz. A czasami, czasami rzeczy, których bardzo chciałaś, przychodzą dopiero wtedy, gdy modlisz się o to, aby już nie przychodziły. 
— Radio Armageddon, Jakub Żulczyk
Reposted frompanimruk panimruk viasentymentalna sentymentalna
noticeme
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl