Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

noticeme
5376 268c 500
Reposted fromfungi fungi viaPrzygnebiona Przygnebiona
noticeme
7128 b180 500
Reposted fromzciach zciach viasentymentalna sentymentalna
noticeme
2363 65df
Reposted fromscorpix scorpix viasentymentalna sentymentalna
noticeme

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

— te-quiero.soup.
Reposted fromte-quiero te-quiero viasentymentalna sentymentalna
noticeme
2148 9955
noticeme
4579 5d08 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viablackandwhite blackandwhite
noticeme
6307 6929 500
o jak dobrze
Reposted fromwojtku wojtku viagdziejestola gdziejestola

October 17 2017

noticeme
noticeme
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath
noticeme
4039 b411
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viagdziejestola gdziejestola
noticeme
noticeme
5988 a70f
noticeme
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viasentymentalna sentymentalna
noticeme
noticeme
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianonapewno nonapewno
noticeme
noticeme
6968 1419
noticeme
4399 9188
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viasentymentalna sentymentalna
noticeme
1069 261b
Reposted fromkaraibski karaibski viasentymentalna sentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl