Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

noticeme
noticeme
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viaarbuzy arbuzy
noticeme
3280 838a
noticeme
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viaWeroniikaa Weroniikaa
noticeme

“ Spustoszony
przez śmiech i słowa
pobity przez
małe uczucia i rzeczy
przez pół miłości
i pół nienawiści
tam gdzie trzeba krzyczeć
mówię szeptem ”

— Tadeusz Różewicz
Reposted fromNajada Najada viaWeroniikaa Weroniikaa
noticeme
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWeroniikaa Weroniikaa
noticeme
Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej
Na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej
Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty, hej!
Na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej
Wielkich wypraw pod Kraków, nocnych rozmów rodaków
Wysokonogich lasów i bardzo dużo czasu

I tylko taką mnie ścieżką poprowadź
Gdzie śmieją się śmiechy w ciemności
I gdzie muzyka gra, muzyka gra!
Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować
Tak zwanej "życiowej mądrości"
Dopóki życie trwa, póki życie trwa!

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viaWeroniikaa Weroniikaa
noticeme
noticeme
6569 36e8 500
noticeme
(...) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół...
— S. Z cyklu: najwspanialsze wyznania najlepszego przyjaciela.
0070 1997 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaklutz klutz
0754 9141 500
Reposted fromhighhopes highhopes viaklutz klutz
noticeme
7373 4b88 500
Reposted fromnosmile nosmile viajulliett julliett

March 19 2017

noticeme
Amsterdam, The Netherlands
8000 50de 500
8461 01e9 500
Reposted fromtwice twice viadoubleespresso doubleespresso
noticeme
3487 9e28
Reposted fromskrzacik skrzacik viahomefromhome homefromhome
noticeme
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
1416 4b22 500

charliehunnamplease:

Charlie Hunnam • Jen Kochs Photography

Reposted fromdeadcool deadcool viasentymentalna sentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl