Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

noticeme

April 21 2017

0704 ba2a

wonderfulsenses:

damn straight

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaarbuzy arbuzy
noticeme
Reposted fromoll oll viahidingtonight hidingtonight

April 20 2017

noticeme
7224 8d4e 500
noticeme
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
noticeme
6605 1912
Reposted fromkarahippie karahippie
7043 ac1b
Reposted fromlilimor lilimor viarybq rybq
noticeme
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway

April 18 2017

noticeme
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viairmelin irmelin
noticeme
noticeme
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viairmelin irmelin
noticeme
9523 d969 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin

April 17 2017

noticeme

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viasentymentalna sentymentalna
8129 017e 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaslomiak slomiak
noticeme
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viasentymentalna sentymentalna
noticeme
4225 2381 500
byle do Wigilii...
noticeme
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
6412 5275 500

champagnesocialists:

h0odrich:

lemme knot

this is my entire dating history with men

noticeme
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
noticeme
La Pharmacie Restaurant, Paris, France Hannah & Fay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl